• kontakt@kongreslesny.pl

Najważniejszą korzyścią płynącą z uczestnictwa w Polskim Kongresie Leśnym jest bezapelacyjnie, możliwość poszerzenia profesjonalnej sieci kontaktów.

Polski Kongres Leśny oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość spojrzenia na sektor leśno-drzewny z perspektyw różnych interesariuszy.

Podczas wydarzenia, omówione zostaną bieżące trendy, aktualne wydarzenia, które kształtują ten rynek w Polsce i na świecie.


Konferencja jest dedykowana dla:

Organizacji pozarządowych

Zakładów usług leśnych

Firm przemysłu drzewnego

Instytucji państwowych

Firm konsultingowych

Prywatnych właścicieli lasów

Analityków biznesowych

Parków narodowych

Leśnych zakładów doświadczalnych

Uniwersytetów przyrodniczych

Firm IT działających w leśnictwie

Firm przygotowujących plany urządzenia lasu

Osób zainteresowanych w alternatywnych i zielonych inwestycjach

Prasy poruszającej tematykę ochrony przyrody, leśnictwa oraz przemysłu drzewnego lasów państwowych

Pracowników naukowych


Czego możesz się spodziewać?

Prezentacji i paneli tematycznych z ekspertami

Konstruktywnej debaty na istotne tematy dla polskiego leśnictwa, przemysłu drzewnego i ochrony przyrody

Inspirujących wypowiedzi delegatów z całego świata, w tym ze świata nauki

Ekspozycji na potencjalnych potencjalnych partnerów, klientów, inwestorów

Szansy zwiększenia swojej profesjonalnej sieci kontaktów

Informacji na temat najnowszych trendów, szans oraz zmian w polskim i miedzynarodowym lesnictwie, przemyśle drzewnym i ochronie przyrody