• kontakt@kongreslesny.pl

Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy merytorycznej dyskusji oraz kulturalnej wymiany
poglądów pomiędzy interesariuszami skupionymi wokół gospodarki leśnej, ochrony przyrody oraz przemysłu drzewnego w Polsce.