• kontakt@kongreslesny.pl

Marek Rzońca

Marek Rzońca

Koordynator FSC ds. leśnictwa

Marek Rzońca jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu oceny zasobów środowiska i jego zagrożeń na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace dyplomowe realizował z zakresu ochrony przyrody oraz hodowli lasu i selekcji drzew. Swoją drogę zawodową rozpoczął w strukturach Lasów Państwowych, w Nadleśnictwie Zdroje. Następnie, przez ponad 7 lat pracował w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie był wykonawcą w wielu projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W 2020 roku obronił pracę doktorską dotyczącą fenologii modrzewia europejskiego. Obecnie jest Koordynatorem FSC ds. leśnictwa. Jest odpowiedzialny za promowanie certyfikacji FSC w Polsce. Do jego obowiązków należą wszystkie kwestie związane z tematyką certyfikacji gospodarki leśnej.