• kontakt@kongreslesny.pl

Marta Jagusztyn

Marta Jagusztyn

Założycielka inicjatywy Lasy i Obywatele

Marta Jagusztyn – Badaczka, ewaluatorka, konsultantka międzynarodowych organizacji rozwojowych. Pracowała m.in. w Azji Południowo-wschodniej, Chinach, Namibii i Ukrainie. Założycielka inicjatywy Lasy i Obywatele, dokumentującej, badającej i wspierającej grupy obywatelskie, które angażują się w sprawy lasu.