• kontakt@kongreslesny.pl

Jerzy Szwagrzyk

Jerzy Szwagrzyk

Kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk zajmuje się ekologią drzew, strukturą i dynamiką zbiorowisk leśnych, przebiegiem procesów odnowieniowych w lasach, naturalnymi zaburzeniami w ekosystemach leśnych. Autor ponad 180 publikacji naukowych, kierownik 12 projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Promotor w jedenastu zakończonych przewodach doktorskich, członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.