• kontakt@kongreslesny.pl

Władysław Pędziwiatr

Władysław Pędziwiatr

Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

Pan Władysław Pędziwiatr jest prezesem a także współinicjatorem powołania Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL), które reprezentuje ponad 800 tysięcy właścicieli lasów w Polsce. Dodatkowo Pan Pędziwiatr od 2015 roku jest społecznym członkiem Rady Leśnictwa (organ doradczy Ministra Środowiska) a także brał udział jako ekspert w obszarze prywatnych właścicieli lasów przy pracach nad Narodowym Programie Leśnym (Strategia Rozwoju Leśnictwa w Polsce). Pan Pędziwiatr ukończył studia z geografii (WSP Słupsk), ekonomii (studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim) a także studia podyplomowe z finansów i bankowości. Autor kilku artykułów naukowych w obszarze leśnictwa, rozwoju regionalnego i transportu.