• kontakt@kongreslesny.pl

Jacek Siry

Jacek Siry

Profesor ekonomiki leśnictwa na Uniwersytecie w Georgii, USA

Dr Jacek Siry specjalizuje się w międzynarodowych inwestycjach i finansach, zarządzaniu biznesem i polityką; handlem produktami drzewnymi, i gospodarką leśną w wiodących na świecie regionach zaopatrujących surowiec drzewny. Jego badania koncentrują się na globalnej konkurencyjności przemysłu leśnego, międzynarodowych inwestycjach leśnych, modelowaniu rynku drewna i efektywności gospodarki leśnej.
Obecnie dr Siry jest profesorem ekonomiki leśnictwa w Harley Langdale Jr. Center for Forest Business, Warnell School of Forestry and Natural Resources, University of Georgia, USA.