• kontakt@kongreslesny.pl

Andrzej Bobiec

Andrzej Bobiec

Kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim

Dr hab. Andrzej Bobiec, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 30 lat prowadzi badania w Puszczy Białowieskiej na temat dynamiki i struktury zbiorowisk roślinnych, dendroekologii drzewostanów dębowych, a także ekologii wykorzystania wiejskich zadrzewionych krajobrazów obszaru Karpat. Od 1995 roku współzałożyciel i do 2007 r. prezes Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej. Dr Bobiec ukończył studia leśne na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz doktorat w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Swoimi przemyśleniami od czasu do czasu dzieli się na łamach „Christianitas”. Ważniejsze publikacje naukowe TUTAJ.