• kontakt@kongreslesny.pl

Robert Grala

Robert Grala

Profesor ekonomiki zasobów leśnych

Dr Robert K. Grala jest profesorem na Wydziale Leśnym w Szkole Wyższej Zasobów Leśnych na Uniwersytecie Stanowym Mississippi, USA. W swojej pracy zawodowej zajmuje się dydaktyką oraz badaniami naukowymi. Wykłada ekonomię zasobów leśnych na studiach licencjackich i magisterskich oraz zaawansowaną ekonomikę leśnictwa na studiach magisterskich i doktoranckich. Jego badania koncentrują się na monetarnym wartościowaniu usług ekosystemowych, wykorzystaniu biomasy drzewnej do produkcji bioenergii, pożarach lasów, sekwestracji dwutlenku węgla, i klastrach leśnego biznesu. Robert jest autorem / współautorem 39 recenzowanych publikacji naukowych i zapewnił finansowanie badań o łącznej wartości 1,9 miliona dolarów. Otrzymał 13 nagród i wyróżnień.