• kontakt@kongreslesny.pl

Główny cel i temat Kongresu:

Polska scena leśna nigdy jeszcze nie była tak bardzo skonfliktowana jak w ostatnich kilku latach. Narastające napięcia na linii instytucji państwowych, prywatnego sektora produktów i usług czy organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, nie służą wypracowaniu koniecznych reform ekonomiczno-społecznych dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w Polsce.

Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy merytorycznej dyskusji oraz kulturalnej wymiany poglądów pomiędzy interesariuszami skupionymi wokół gospodarki leśnej, ochrony przyrody oraz przemysłu drzewnego w Polsce.​ Podczas kongresu przemawiać będą najważniejsze głosy polskiego sektora leśno-drzewnego.

Głównym tematem Polskiego Kongresu Leśnego jest: „Nowy Ład Polskiego Leśnictwa”

Korzyści

Najważniejszą korzyścią płynącą z uczestnictwa w Polskim Kongresie Leśnym jest bezapelacyjnie, możliwość poszerzenia profesjonalnej sieci kontaktów. Polski Kongres Leśny oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość spojrzenia na sektor leśno-drzewny z perspektyw różnych interesariuszy. Podczas wydarzenia, omówione zostaną bieżące trendy, aktualne wydarzenia, które kształtują ten rynek w Polsce i na świecie.


Konferencja jest dedykowana dla:

Organizacji pozarządowych

Zakładów usług leśnych

Firm przemysłu drzewnego

Instytucji państwowych

Firm konsultingowych

Lasów Państwowych

Prywatnych właścicieli lasów

Analityków biznesowych

Parków narodowych

Leśnych zakładów doświadczalnych

Uniwersytetów przyrodniczych

Firm IT działających w leśnictwie

Firm przygotowujących plany urządzenia lasu

Osób zainteresowanych w alternatywnych i zielonych inwestycjach