• kontakt@kongreslesny.pl

Adam Sarnaszek

Adam Sarnaszek

Założyciel i dyrektor BIOCONTROL Sp. z o.o. / Prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu

Adam Sarnaszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo–finansowym. Od 18 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska Sp. z o.o. Od 2012 roku jako Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią zaangażowany również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. koordynował tworzenie autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS oraz Krajowego Spisu Uwierzytelniania Biomasy – KSUB.pl, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Obecnie również członek Komisji Leśno-Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Od 2017 Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu, a od roku 2020 pełni funkcję Prezesa Zarządu tego Stowarzyszenia.