• kontakt@kongreslesny.pl

Wiesław Krzewina

Wiesław Krzewina

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wiesław Krzewina pełni obecnie funkcję dyrektora w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie, który jest jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Ukończył Technikum Leśne w Miliczu oraz jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony przyrody parków narodowych (SGGW Warszawa), integracji i prawa UE (UW), zarządzania (SGH) oraz prawa ochrony przyrody (PAN Kraków). Karierę zawodową rozpoczął w nadleśnictwie Międzylesie. Pracował kolejno na stanowisku nadleśniczego w Babiogórskim Parku Narodowym, a potem jako zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Międzylesie. Od 2003 r. był nadleśniczym Nadleśnictwa Świeradów. W latach 2014-2015 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju w dyrekcji generalnej Lasów Państwowych (DGLP). Następnie w latach 2016-2017 pracował jako zastępca dyrektora ds. projektów Lasów Państwowych w Centrum Koordynacji Projektów Rozwojowych, a później w latach 2017-2018 jako kierownik projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe w DGLP. W latach 2018-2020 Wiesław Krzewina zajmował stanowisko dyrektora w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, a także był inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Chojnów.